روش های خلاصه بندی دروس

روش های خلاصه بندی دروس

بعضی از دانش آموزان هنگام خلاصه نویسی با مشکل مواجه می شوند. در واقع آن ها، روش صحیح این کار را بلد نیستند. 

نکته ای که دانش آموزان باید به آن توجه کنند، این است که لازم نیست تمام نکات ریز و درشت کتاب را خلاصه کنند بلکه باید نکات مفید آن را یادداشت کنند.

 خلاصه بندی کتاب به شما کمک می کند که در شب های امتحان، سریع تر مطالب را مرور کنید.

در ادامه ی مقاله، چند مورد از روش های کاربردی خلاصه نویسی را ذکر می کنیم.

برای کنکور: 

 نحوه ی خلاصه نویسی درس های ادبیات، عربی، زیست و دروس دیگر باهم متفاوت است. عده ای از افراد، خلاصه نویسی را به صورت درس به درس انجام می دهند. اما بهتر است خلاصه نویسی را به صورت موضوعی انجام دهید.  

در مورد درس زبان انگلیسی، می توانید از جعبه ی لایتنر استفاده کنید. در مورد درس ادبیات نیز،  که دارای آرایه های ادبی و شعر است، می توانید از تست زنی استفاده کنید.

روش خلاصه نویسی دروس اختصاصی برای کنکور:  

  در مورد درس هایی مثل شیمی، فیزیک و ریاضی که دارای فرمول های زیادی هستند، چند برگه بردارید و فرمول ها را روی آن یادداشت کنید. می توانید تست های مربوط به همه ی فرمول ها را در زیر آن ها یادداشت کنید. تا مرور آن ها راحت تر شود‌.     

توجه داشته باشید که اگر فرمول ها را دسته بندی کنید، خواندن و حفظ کردن آن ها به راحتی انجام خواهد شد و در شب امتحان می توانید به راحتی آن ها را مرور کنید.

در مورد درس شیمی می توانید نکات مهم را، با ماژیک هایلایت کنید.  همچنین می توانید فلش کارت درس شیمی و دروس دیگر را تهیه کنید تا در مواقع لزوم بتوانید آن ها را به راحتی مرور کنید.    

  اگر قرار است کنکور بدهید، بهتر است دروس مرتبط را در سال های مختلف درسی باهم خلاصه بندی کنید. مثل مبحث حرکت شناسی در کتاب فیزیک.

روش خلاصه نویسی زیست برای کنکور  


 از آنجایی که نحوه ی خلاصه بندی درس زیست با درس هایی مثل فیزیک و شیمی متفاوت است. مثلا خلاصه بندی درس فیزیک و ریاضی، برای حفظ کردن فرمول ها و مرور تست های مرتبط با این فرمول هاست. ولی در درس زیست به منظور پیش زمینه ای برای مرور فصل و شمای کلی فصل، خلاصه نویسی انجام می شود. برای فهم بهتر درس زیست، می توانید از نمودار های درختی نیز استفاده کرد.     

 خلاصه نویسی با استفاده از طرح واژه:

  برای خلاصه کردن دروس، می توان از روش های مختلفی استفاده کرد. استفاده از طرح واژه کمک می کند که مطالب مختلف  به صورت درختی و زنجیره ای خلاصه شوند تا در شب های امتحان، بتوان به راحتی آن ها را مرور کرد. طرح واژه، به دلیل استفاده از واژه های کلیدی مدت زمان بیشتری در ذهن می ماند. 

  در خلاصه نویسی، اگر فقط جملات را به صورت نوشتاری بنویسید، نقش زیادی در یادگیری شما نخواهند داشت. بهتر است در خلاصه نویسی، بیشتر از علائم و نمودار های درختی استفاده کنید.