دین و زندگی را چطور بخوانیم که برای کنکور آماده شویم؟

دین و زندگی را چطور بخوانیم که برای کنکور آماده شویم؟

برای آنکه مطالب دین و زندگی را به خوبی بیاموزید باید اولا مفهوم کلی درس را درک کنید و بدانید هدف از یادگیری آن درس چیست. در مرحله دوم باید آیات و مفاهیم آن ها را به خوبی یاد بگیرید و بر ترجمه ها نیز مسلط شوید. قدم بعدی این است که روایاتی که در درس ها می آید را درک کنید و ارتباط آن ها با درس را نیز در ذهن تداعی کنید.

ما در زیر به شما توضیح می دهیم که این درس را چگونه مطالعه کنید که بتوانید به این اهداف برسید؟ با ما همراه باشید.

برای اینکه بتوانید به سوالات دین و زندگی در کنکور پاسخ دهید باید کتاب درسی را به خوبی مطالعه کرده باشید. یکی از مواردی که به شما قطعا کمک می کند حافظه تصویری است. وقتی از حافظه تصویری صحبت می کنیم یعنی باید بدانید تیترها، آیه ها و روایات چگونه در کنار یکدیگر قرار داشتند. در واقع باید صفحات کتاب را به صورت تصاویری در ذهن خود داشته باشید. در تمام دروس منبع اصلی شما کتاب است و باید کاملا به کتاب مسلط شوید. درباره درس دین و زندگی مطالعه خود را در سه مرحله انجام دهید. در مرحله اول به صورت اجمالی نگاهی به درس بیاندازید طوری که به صورت کلی بدانید هدف درس چیست. در مرحله دوم به صورت جزیی تر درس را بخوانید و درباره مطالب اصلی آن از خود سوال کنید و سعی کنید به سوالات پاسخ دهید. پس از این دو مرحله وقت آن است که درس را به صورت جزیی بخوانید که بتوانید به تمام سوالات خود پاسخ دهید. برای اینکه درس را بهتر متوجه شوید باید در نهایت بین چیزهایی که خوانده اید ارتباط برقرار کنید.

آیات درس دین و زندگی را چگونه مطالعه کنیم؟

بخش زیادی از سوالات دین و زندگی را آیات و روایات و احادیث تشکیل می دهند. در این بخش از سوالات همواره از متن فارسی و عربی سوال می اید. پس حتما به خواندن این قسمت توجه کنید که بتوانید بخش عظیمی از سوالات مطرح شده در کنکور را پاسخ دهید. 

برای اینکه آیات را به خوبی فرا بگیرید باید به اینکه موضوع اصلی آیه چیست و چه ارتباطی با درس دارد، آیه خطاب به چه کسانی است و از زبان چه کسی گفته شده، مربوط به چه زمانی است و درباره چه کسانی سخن گفته دقت کنید.

چند مورد دیگر که درباره ایات مهم هستند عبارتند از کلمات کلیدی آیه، ارتباط آن با شعر یا آیه یا حدیثی دیگر، ترجمه دقیق آیه و پاراگراف های مرتبط با آن.

یکی از بخش های دیگر کتاب که حتما مورد پرسش قرار می گیرد قسمت «اندیشه و تحقیق» است. پس از این قسمت غافل نشوید و به دقت آن را مطالعه کنید.

همانطور که گفته شد یادگیری ایات در پاسخگویی به سوالات دین و زندگی نقش بسیار مهمی دارد و باید آیات را به خوبی یاد بگیرید. هنگام خواندن آیات باید ترجمه آن ها را کاملا متوجه شوید و به آن مسلط شوید.

در کنار یادگیری ترجمه آیات باید کاملا به مفهوم آیه نیز تسلط پیدا کنید به گونه ای که بدانید با چه موارد دیگری ارتباط دارد. چیزی که در زبان عربی وجود دارد و حائز اهمیت است نقش کلمات در جمله و روابط علت و معلول بین کلمات است. ممکن است سوالی طرح شود که به صورت مفهومی از نقش کلمه در جمله آمده باشد. به تمام این موارد دقت کنید. این نکته را در نظر بگیرید که هر ایه ای که در درس مطرح می شود حتما رابطه خاصی با عنوان درس و روایات مطرح شده و حتی شعرهای همان درس یا سایر دروس دارد. به همین دلیل هنگام خواندن آیات سعی کنید خود را به جای طراح سوال بگذارید و سعی کنید ارتباطات میان بخش های مختلف درس را درک کنید.

این مسئله درباره روایات نیز صادق است. برای اینکه بتوانید به سوالاتی که از روایات مطرح می شود پاسخ دهید باید بر مفهوم کلی آن ها و ارتباطشان با سایر قسمت های درس مسلط شوید. گاهی ممکن است سوالی که از این قسمت مطرح می شود به صورت جای خالی باشد. باز هم سعی کنید خود را به جای طراح سوال بگذارید که قسمت های مهم روایات را کشف کنید.