خلاصه نکات ریاضی دبیرستان - ریاضی کنکور

خلاصه نکات ریاضی دبیرستان - ریاضی کنکور

نکات و مثال های مهم درس ریاضی (۲) فصل اول


ریاضی دبیرستان - این جزوات شامل نکات مهم و کل فرمولهای مورد نیاز این فصل به صورت خلاصه شده است. این نکات خلاصه نویسی ها و مثال ها برای دانش آموزان و کنکوری ها می تواند یکی از بهترین منابع باشد فایل مورد نظر شامل این مباحث می باشد الگو و دنباله، دنباله حسابی، دنباله هندسی، نزدیک شدن جملات دنباله به یک عدد دنباله ی تقریبات اعشاری، ریشه گیری اعداد حقیقی، خواص ریشه،توانرسانی با اعداد گویا،توان رسانی با توان اعداد حقیقی
دانلود خلاصه نکات و مثال های مهم درس ریاضی (۲) فصل اول کلیک کنید

ریاضی دبیرستان > فایل مورد نظر را در بالا دانلود نمایید. منبع سوالسرا